Polityka Prywatności Sprzedawcy


Jeżeli założyłeś konto na niniejszej stronie internetowej (zwaną dalej “Stroną Internetową”), administratorem Twoich danych obok właściciela strony jest sprzedawca Krzysztof Fidler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H. BLIK, ul. Mostowa 28, 87-100 Toruń, NIP: 956-000-94-78, który poprzez niniejszą stronę sprzedaje swoje produkty (zwany dalej “Sprzedawcą” lub “my”, “nasz”, “nas”).


Zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższą treścią przed stworzeniem konta na niniejszej Stronie Internetowej.


Poprzez “RODO” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zasady przetwarzania danych osobowych


Poniżej znajdziesz cele, dla których przetwarzane są dane osobowe w ramach niniejszej Strony Internetowej. Każdy z punktów opisuje jakie dane są przetwarzane, przez jaki czas, co jest podstawą przetwarzania oraz inne wymagane prawem informacje dla każdego z celów.
 

Konto klienta


Jeżeli zdecydujesz założyć się konto Klienta na naszej Stronie Internetowej, to będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Te dane będziemy przetwarzać w celu umożliwienia dokonania Ci zakupów w sklepie prowadzonym przez nas.


Oprócz tego, jeśli się na to zdecydujesz, możesz dodać swoje informacje odnośnie adresu korespondencyjnego, adresu do dostaw, inne dane kontaktowe jak numer telefonu czy też informacje odnośnie prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa w imieniu, którego dokonujesz zamówienia.


W ramach Twojego konta przetwarzać będziemy również informacje odnośnie transakcji zawartych z nami, takie jak historia zamówień czy też historia zwrotów.


Przetwarzanie tych danych jest oparte o uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na prowadzeniu przedsiębiorstwa oferującego produkty do sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy tj. niezbędne do podjęcia kroków celem wykonania zakupów w naszym sklepie. Brak podania tych danych uniemożliwi Ci dokonanie zakupów.


Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo jak Twoje konto jest aktywne lub do momentu prowadzenia sklepu poprzez Stronę Internetową. W przypadku nieaktywności konta, dane takie będziemy przetwarzać jeszcze przez 3 lata, po czym zostaną one usunięte. Poprzez konto aktywne rozumie się konto, na które następuje zalogowanie raz na 5 lata.

Sprzedaż produktów i realizacja zamówień

Jeżeli dokonasz zakupów w naszym Sklepie, będziemy przetwarzać dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dostawy czy dane bankowe oraz rodzaj zamówionych produktów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży zawarta między Tobą a Sprzedawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do złożenia zamówienia. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży.
 

Spełnienie obowiązków prawnych leżących na Sprzedawcy


Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy zobligowani przetwarzać pewne dane osobowe na podstawie przepisów prawa np. faktury zawierające Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP.

W takim przypadku przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności nałożonych przez prawo podatkowe.

Dane przechowywane w ramach wymaganych dokumentów pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, a ich podanie jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku ich niepodania, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów, najczęściej do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi

W ramach naszej relacji mogą wystąpić roszczenia z jednej lub z drugiej strony. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane kontaktowe czy informacje odnośnie Twoich zakupów w naszym sklepie.

Podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z naszego serwisu.

Twoje dane przetwarzamy nie dłużej niż do przedawnienia się roszczeń.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przekazywanie danych osobowych

Podmioty świadczące usługi płatnicze

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupów w naszym sklepie, możesz zapłacić za nie korzystając z usług jednego z podmiotów oferujących usługi płatności internetowej jak np. Przelewy24. Korzystając z usług takiego podmiotu przekazujesz mu swoje dane osobowe. Aby dowiedzieć się jak te podmioty przetwarzają Twoje dane, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniami o ochronie danych osobowych.

Firmy kurierskie

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupów w naszym sklepie, zamówione przez Ciebie produkty dostarczy Ci wybrana przez Ciebie firma kurierska.

Organy i instytucje państwowe

Możemy być zobligowani prawnie do udostępnienia Twoich danych organom i instytucjom państwowym.
 

Twoje prawaJako osoba, której dane dotyczą, masz:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wskazanych praw, prosimy o wysłanie listu na adres: P.H. BLIK, ul. Mostowa 28, 87-100 Toruń lub wiadomości elektronicznej na adres: sklep@art-konserwacja.pl.


Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona dnia 14.04.2023 r. Zastrzegamy możliwość jej zmiany w przyszłości bez konsultacji z użytkownikami niniejszej Strony Internetowej.