Paraloid

Paraloid to jedna z najskuteczniejszych żywic syntetycznych stosowanych w konserwacji. Zabezpiecza obiekty drewniane, ceramiczne, metalowe przed wpływem czynników atmosferycznych. Używany również do konsolidacji drewna.

Paraloid 

Paraloid - 100% akrylowa żywica na bazie metakrylanu metylu. Jej cechą jest doskonała twardość i przyczepność na rozmaitych podłożach, polecana

Paraloid B44 to 100% akrylowa żywica na bazie metakrylanu metylu. Jej cechą jest doskonała twardość i przyczepność na rozmaitych podłożach, polecana

100% akrylowa żywica na bazie metakrylanu metylu. Jej cechą jest doskonała twardość i przyczepność na rozmaitych podłożach, polecana szczególnie do

Akrylowa żywica na bazie metakrylanu izobutylowego. Cechą jest twardość i przyczepność. Paralolid B67 jest rozpuszczalny w xylenie, toluenie

100% akrylowa żywica na bazie metakrylanu izobutylowego. Jej cechą jest twardość i przyczepność. Paralolid B67 jest rozpuszczalny w xylenie, toluenie,

Akrylowa żywica na bazie metakrylanu izobutylowego. Cechą jest twardość i przyczepność. Paralolid B67 jest rozpuszczalny w xylenie, toluenie

100% żywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego. Szczególną właściwością jest rozpuszczalność w roztworze wody i alkoholu.

Paraloid B 82 to 100% żywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego. Jej szczególną właściwością jest rozpuszczalność w roztworze wody i alkoholu

Żywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego. Jej szczególną właściwością jest rozpuszczalność w roztworze wody i alkoholu.