Beva Original formula D-8-S

Niejonowa dyspersja wodna.   Więcej szczegółów

74,80 zł

4 Przedmioty

Niejonowa dyspersja wodna.
Beva D-8-S zawiera 55% stałych żywic, które ulegają utwardzeniu
po nałożeniu na materiały porowate, tworząc bezbarwną błonę
nierozpuszczalną w wodzie.
Jest odwracalna w toluenie
Beva jest stosowana jako spoiwo dublazowe oraz klej ogólnych zastosowań tam,
gdzie nie można użyć klejów rozpuszczalnikowych

pojemność 1000 ml