Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki 

Etylowy alkohol wysokoprocentowy 99,9% skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym. Rozpuszczalnik do szelaku.

Etylowy alkohol wysokoprocentowy 99,9% skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym. Rozpuszczalnik do szelaku.

Etylowy alkohol wysokoprocentowy 99,9% skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym. Rozpuszczalnik do szelaku.

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Stosuje się go przy produkcji barwników, farb, lakierów.

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Stosuje się go przy produkcji barwników, farb, lakierów i środków

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Stosuje się go przy produkcji barwników, farb.

Terpentyna bezzapachowa to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu. Używana w

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Terpentyna bezzapachowa to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Toluen w stężeniu 99,9 % Znajduje zastosowanie jako surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach konserwatorskich,

Terpentyna bezzapachowa Blik – rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności.

Terpena pomarańczowa, rozpuszczalnik. (Terpen pomarańczowy, D-limonen, Linalol)