Środki do zwalczania grzybów, glonów, porostów, bakterii oraz usuwania drewnojadów.

Środki biobójcze 

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady, bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiadający działanie zabezpieczające. Może być

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady. Bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiada działanie zabezpieczające. Może być

Koncentrat biobójczego preparatu w postaci płynnej

Aseptina M- ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego.

Aseptina M- ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego.

Aseptina M- ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego.