Per-xil środek na drewnojady 500 ml

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady, bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiadający działanie zabezpieczające. Może być   Więcej szczegółów

25,90 zł

6650

10 szt.

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady, bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiadający działanie zabezpieczające.
Może być stosowany na wszelkie przedmioty będące w ekspozycji zewnętrznej jak i wewnętrznej (belki, meble, ramy, rzeźby, podobrazia).
Jest to preparat gotowy do użycia, o bardzo niskiej toksyczności, bezzapachowy,który umożliwia doskonałą penetrację składnika aktywnego wgłąb drewna.
Można nakładać pędzlem, przez spryskiwanie, iniekcję, zanurzenie lub pod próżnią.
pojemność 500 ml

Chrakterystyka fizyczno-chemiczna
Składnik aktywny:
5-[2-(2-butoksy)etoksy permetryna i etoksy]metylo]6-propylo-benzo-1,3 dioksol
Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: 0,78 kg/l w 20°C
Temperatura zapłonu: > 56°C
Temperatura wrzenia: 175-213°C