Per-xil środek na drewnojady 500 ml

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady, bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiadający działanie zabezpieczające. Może być   Więcej szczegółów

26,90 zł

6650

ponad 10 sztuk w naszym magazynie

Producent: C.T.S.

Preparat do odkażania drewna zaatakowanego przez owady, bezbarwny, skutecznie zwalczający drewnojady, posiadający działanie zabezpieczające.
Może być stosowany na wszelkie przedmioty będące w ekspozycji zewnętrznej jak i wewnętrznej (belki, meble, ramy, rzeźby, podobrazia).
Jest to preparat gotowy do użycia, o bardzo niskiej toksyczności, bezzapachowy,który umożliwia doskonałą penetrację składnika aktywnego wgłąb drewna.
Można nakładać pędzlem, przez spryskiwanie, iniekcję, zanurzenie lub pod próżnią.
pojemność 500 ml

Chrakterystyka fizyczno-chemiczna
Składnik aktywny:
5-[2-(2-butoksy)etoksy permetryna i etoksy]metylo]6-propylo-benzo-1,3 dioksol
Wygląd: bezbarwny płyn
Gęstość: 0,78 kg/l w 20°C
Temperatura zapłonu: > 56°C
Temperatura wrzenia: 175-213°C