Środki do oczyszczania obiektów kamiennych, ceramicznych, drewnianych i malarstwa ściennego oraz sztalugowego.

Środki do oczyszczania 

Wodna emulsja anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna.

Mieszanina enzymów amylazy (wybranych i oczyszczonych), wraz z roztworem pomocniczym oraz roztworem do usuwania (wypłukiwania)

Wodna emulsja anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna.

Wodny roztwór białka - mucyny oraz chelatowych związków sodu

Mieszanina wybranych i oczyszczonych enzymów, wraz z roztworem pomocniczym oraz roztworem do usuwania (wypłukiwania).

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Mydło w płynie Vulpex to bezpieczny środek czyszczący do praktycznie wszystkiego, od papieru po kamień. Niejonowy koncentrat detergentu. Charakter alkaliczny, bezpieczny dla zdrowia.

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Mydło w płynie Vulpex to bezpieczny środek czyszczący do praktycznie wszystkiego, od papieru po kamień. Niejonowy koncentrat detergentu. Charakter alkaliczny, bezpieczny dla zdrowia.

Naturalna emulsja żywiczna / olejowa zawierająca amoniak, przeznaczona do czyszczenia lakierowanych obrazów.

Naturalna emulsja żywiczna / olejowa zawierająca amoniak, przeznaczona do czyszczenia lakierowanych obrazów.

Mydło w płynie Vulpex to bezpieczny środek czyszczący do praktycznie wszystkiego, od papieru po kamień. Niejonowy koncentrat detergentu. Charakter alkaliczny, bezpieczny dla zdrowia.

Medium Phöbus A do renowacji obrazów olejnych. 50069Odnawia kruche i matowe warstwy farby olejnej, które zostały wysuszone przez długi okres ekspozycji.

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

PRE-LIM to delikatnie ścierna pasta do czyszczenia bez zarysowań do metali i wielu delikatnych powierzchni artystycznych.