Środki do oczyszczania obiektów kamiennych, ceramicznych, drewnianych i malarstwa ściennego oraz sztalugowego.

Środki do oczyszczania 

Wodna emulsja anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna.

Nieorganiczna sól stosowana w roztworach wodnych

Wodna emulsja anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna.

Wodny roztwór białka - mucyny oraz chelatowych związków sodu

Mieszanina enzymów, wybranych i oczyszczonych, wraz z roztworem pomocniczym oraz roztworem do usuwania (wypłukiwania), stosowana do usuwania substancji

Duraglit - wata bawełniana nasączona preparatem do czyszczenia metali kolorowych:

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Sól sodowa rozpuszczalna w wodzie, z którą tworzy gęstą pastę o silnych właściwościach wiążących, nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych.

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Zawiera włókna czystej celulozy, hydrofilnej, która jednak tylko częściowo pęcznieje w wodzie,

Naturalna emulsja żywiczna / olejowa zawierająca amoniak, przeznaczona do czyszczenia lakierowanych obrazów.

Naturalna emulsja żywiczna / olejowa zawierająca amoniak, przeznaczona do czyszczenia lakierowanych obrazów.

Bezpiecznie usuwa lakier bez uszkodzenia obrazów. Usunie akrylowe werniksy błyszczące, matowe i satynowe, aby obraz można było oczyścić i ponownie zabezpieczyć.

Ten wodorozcieńczalny rozpuszczalnik usuwa z pędzli wysuszony olej, alkid i akryl.