Żywice syntetyczne

Żywice syntetyczne 

Metylohydroksyceluloza rozpuszczalna w zimnej wodzie i nierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph

Metylohydroksyceluloza rozpuszczalna w zimnej wodzie i nierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph

Metylohydroksyceluloza rozpuszczalna w zimnej wodzienierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych.

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych.

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych.

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych.

Metylohydroksyceluloza rozpuszczalna w zimnej wodzie i nierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph