Syntetyczne

Syntetyczne 

Metylohydroksyceluloza, rozpuszczalna w zimnej wodzie i nierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph,

Metylohydroksyceluloza, rozpuszczalna w zimnej wodzie i nierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph,

Metylohydroksyceluloza, rozpuszczalna w zimnej wodzienierozpuszczalna w ciepłej oraz rozpuszczalnikach organicznych. Roztwory wodne posiadają neutralne ph,

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych. Nierozpuszczalna w większości

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych. Nierozpuszczalna w większości

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych. Nierozpuszczalna w większości

Hydroksypropyloceluloza, niejonowa, rozpuszczalna w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych polarnych. Nierozpuszczalna w większości