Preparaty do usuwania przemalowań, warstw malarskich i lakierniczych, politury oraz oczyszczania zabrudzeń.

Usuwanie przemalowań