Werniksy pozłotnicze

Werniksy (lakiery końcowe) do zabezpieczania powierzchni metalowych oraz zdobionych płatkami szlagmetalu, aluminium, miedzi.

Werniksy pozłotnicze 

Sealer 123A jest skoncentrowanym, opartym na wodzie gruntem (uszczelniaczem) mającym zastosowanie do przygotowywania porowatych powierzchni do złoceń

Sealer 123A jest skoncentrowanym, opartym na wodzie gruntem ( uszczelniaczem ) stosowanym w przygotowaniu porowatych powierzchni do złoceń (wygładzaniu i

Kolner leaf protect werniks do płatków złota, srebra, szlagmetalu, aluminium.