Żywice winylowe

Żywice winylowe są miękkie i elastyczne; rozpuszczają się łatwo w węglowodorach aromatycznych i chlorowanych, estrach, ketonach oraz alkoholach lekkich. Żywice winylowe odporne są na mikropęknięcia co stanowi ważną właściwość przy konserwacji niektórych przedmiotów zabytkowych.

Żywice winylowe 

Wodna dyspersja homopolimeru octanu winylowego.

Wodna dyspersja kopolimerów polioctanu winylu o średniej lepkości z dodatkiem plastyfikatorów. Używany do klejenia drewna, skóry, papierów.

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Wodna dyspersja kopolimerów polioctanu winylu o średniej lepkości z dodatkiem plastyfikatorów. Używany do klejenia drewna, skóry, papierów.