Żywice winylowe

Żywice winylowe są miękkie i elastyczne; rozpuszczają się łatwo w węglowodorach aromatycznych i chlorowanych, estrach, ketonach oraz alkoholach lekkich. Żywice winylowe odporne są na mikropęknięcia co stanowi ważną właściwość przy konserwacji niektórych przedmiotów zabytkowych.

Żywice winylowe 

Wodna dyspersja homopolimeru octanu winylowego.

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem

Żywica otrzymywana w procesie zmydlania polioctanu winylu

Nowy

Wodna dyspersja kopolimerów polioctanu winylu o średniej lepkości z dodatkiem plastyfikatorów. Używany do klejenia drewna, skóry, papierów.