Polialkohol winylu 25/88 1 kg

Alkohol poliwinylowy 25/88 ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem   Więcej szczegółów

39,90 zł

1800

4 szt.

Alkohol poliwinylowy 25/88
ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etenolem


SPECYFIKACJA PRODUKTU:
Stopień hydrolizy, %(mol) - 87,0 - 89,0
Lepkość (4% roztwór), cP - 23 - 27
Zawartość części lotnych, %(m/m) - <= 5
Całkowita zawartośc organicznych części lotnych, %(m/m) - <= 1,0
Zawartość popiołu, %(m/m) - <= 0,50
pH (4% roztwór) - 4,5 - 6,5
Zawartość metanolu, %(m/m) - <= 0,90

Produkt konfekcjonowany przez firmę Blik.
opakowanie 1000 g