Żywice naturalne

Żywice naturalne to nierozpuszczalne w wodzie, bezpostaciowe lub częściowo krystaliczne mieszaniny nielotnych związków organicznych, głównie terpenoidów i związków fenolowych. Żywica w naturze służy do zabezpieczenia uszkodzeń drzewa. Jej barwa jest zależna od gatunku, z którego została uzyskana i waha się od przezroczystej, przez białą, do szarej. Niektóre rodzaje żywic stosowanych w konserwacji: damara, guma targacka, guma arabska, sandarak, matyks, elemi manila, opal manila, kalafonia.

Żywice naturalne 

Guma tragancka w proszkuRozpuszcza się w wodzie (częściowo), pęczniejąc i tworząc kleik.

Naturalna guma pozyskiwana z różnych gatunków akacji.

Naturalna żywica wydzielana przez roślinę z gatunku Pistacia Lentiscus rosnącą na greckiej wyspie Chios. Mastyks występuje w postaci łezkowatych bryłek

Naturalna żywica pozyskiwana z roślin z rodziny Burseraceae.

Naturalna guma pozyskiwana z różnych gatunków akacji.

Kalfonia jest żywica naturalną uzyskiwaną przez destylację terpentyny z żywicy sosnowej

Naturalna guma pozyskiwana z różnych gatunków akacji.