Polityka Prywatności Właściciela Strony Art-Konserwacja.pl


Właścicielem niniejszej strony (zwaną dalej “Stroną Internetową”) oraz administratorem danych na niej przetwarzanych jest Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAPPA STYLE Marta KOZŁOWSKA (adres: ul Zofii Nałkowskiej 4b/25, 80-286 Gdańsk), NIP: 9570815258, REGON: 220009338 (dalej: “Administrator”, lub “my”, “nasz”, “nas”).

Ten dokument ma na celu przedstawić Ci jak Administrator przetwarza Twoje dane podczas przeglądania przez Ciebie Strony Internetowej. Zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższą treścią przed rozpoczęciem przeglądania Strony Internetowej.

Poprzez “RODO” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zasady przetwarzania danych osobowych


Poniżej znajdziesz cele, dla których przetwarzane są dane osobowe w ramach niniejszej Strony Internetowej. Każdy z punktów opisuje jakie dane są przetwarzane, przez jaki czas, co jest podstawą przetwarzania oraz inne wymagane prawem informacje dla każdego z celów.


Korzystanie ze Strony Internetowej


Połączenie z naszą Stroną Internetową spowoduje przesłanie z przeglądarki danych niezbędnych do jej uruchomienia. Są to takie informacje jak adres IP, rodzaj przeglądarki, której używasz, czy przeglądane treści. Administrator nie będzie używał tych danych w celu identyfikacji żadnej osoby, jednakże informacje te mogą być traktowane jako dane osobowe.

Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania Ci ze Strony Internetowej, tj. w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas, w którym korzystasz ze Strony Internetowej.

Twoje dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej. Ich niepodanie spowoduje niemożliwość połączenia się ze stroną. 


Pliki cookie


Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Na naszej Stronie Internetowej używamy następujące kategorie plików cookie:


Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony - te pliki cookie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony,
Pliki cookie do analizy strony i ruchów użytkownika - te pliki cookie służą do zbierania danych o tym jak korzystasz ze Strony Internetowej,
Pliki cookie do personalizacji treści - te pliki cookie pomagają dopasować treść pokazywanej Strony Internetowej do Twoich preferencji
Pliki cookie marketingowe - te pliki cookie pomagają nam dostosować reklamy do Ciebie.

Jeżeli nie chcesz, by Strona Internetowa zbierała którychś plików cookie, prosimy o dostosowanie swojej przeglądarki poprzez zmianę jej ustawień. Instrukcję możesz znaleźć pod poniższymi linkami:

Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid


Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safari:
https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl/cookies/

Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/wy%C5%9Bwietlanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879 


Prowadzenie konta klienta


Jeżeli zdecydujesz się założyć się konto Klienta na naszej Stronie Internetowej, to będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane niezbędne do logowania takie jak hasło. 

Oprócz tego, jeśli się na to zdecydujesz, możesz dodać swoje informacje odnośnie adresu korespondencyjnego, adresu do dostaw, inne dane kontaktowe jak numer telefonu czy też informacje odnośnie prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa w imieniu, którego dokonujesz zamówienia.

W ramach Twojego konta przetwarzać będziemy również informacje odnośnie transakcji zawartych ze Sprzedawcą prowadzącym sklep takie jak historia zamówień czy też historia zwrotów.

Przetwarzanie tych danych jest oparte o umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną między Administratorem a Tobą kiedy zdecydujesz się na założenie konta na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy, tj. utworzenia konta klienta. Brak podania tych danych uniemożliwi zarejestrowanie się i zalogowanie się na naszej Stronie Internetowej.

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo jak Twoje konto jest aktywne. W przypadku nieaktywności konta, dane takie będziemy przetwarzać jeszcze przez 2 lata po czym zostaną one usunięte. Poprzez konto aktywne rozumie się konto, na które następuje zalogowanie raz na 3 lata.


Ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimiW ramach naszej relacji mogą wystąpić roszczenia z jednej lub z drugiej strony. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak dane kontaktowe czy dane zamieszczone na Twoim profilu, jak również informacje o Twoich działaniach na Stronie Internetowej. 

Podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z naszego serwisu.

Twoje dane przetwarzamy nie dłużej niż do momentu przedawnienia się roszczeń. 

Personalizacja oraz ulepszanie Strony Internetowej

Niektóre informacje uzyskane od Ciebie możemy wykorzystać, aby dopasowywać przedstawiane Ci oferty oraz udoskonalać Stronę Internetową.

Podstawą przetwarzania w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na woli polepszenia oferowanych usług i optymalizacji prowadzonej działalności.

Używane w tym celu dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje brak personalizacji Strony Internetowej.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez 5 lat od dnia ich uzyskania. 


Bezpieczeństwo Strony Internetowej i obsługa technicznaTwoje dane możemy również przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej i jej obsługi technicznej.

Podstawą przetwarzania w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż jako Administrator chcemy, aby Strona Internetowa działała sprawnie i bez zakłóceń.

Dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli zwracasz się do nas z prośbą o pomoc techniczną, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli taką pomoc chcesz uzyskać. W pewnych przypadkach jednak, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej, możemy być zmuszeni przetwarzać Twoje dane osobowe. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż bez podania tych danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Ci funkcjonalności Strony Internetowej. 

Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia Ci pomocy technicznej lub przez czas niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwie Strony Internetowej.Elektroniczna komunikacja marketingowa


Jeśli wyrazisz na to zgodę, możesz otrzymywać od nas marketing elektroniczny w postaci newslettera. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w postaci danych kontaktowych takie jak adres e-mail.

Podstawą przetwarzania danych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie nieotrzymywaniem marketingu elektronicznego.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane mogą być częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym ulegać profilowaniu poprzez wyświetlanie Ci spersonalizowanych reklam. Takie przetwarzanie nie wywołuje jednak wobec żadnych skutków prawnych wobec Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych


Logowanie za pomocą funkcji logowania stron trzecich

Jeżeli zdecydujesz się na logowanie za pomocą funkcjonalności logowania podmiotów trzecich (takich jak np. Google czy Facebook), decydujesz się na podanie danych tym podmiotom. W takiej sytuacji Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez takie podmioty. Aby dowiedzieć się jak te podmioty przetwarzają Twoje dane, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniami o ochronie danych osobowych.


Udostępnianie ofert na portalach społecznościowych


Jeżeli zdecydujesz się udostępnić jakąś ofertę opublikowaną na naszej Stronie Internetowej poprzez przycisk dostępny pod ofertą, decydujesz się przejść na stronę podmiotu trzeciego i podanie danych tym podmiotom. W takiej sytuacji Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez takie podmioty. Aby dowiedzieć się jak te podmioty przetwarzają Twoje dane, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniami o ochronie danych osobowych.


Podmioty oferujące wsparcie techniczne Strony Internetowej


Twoje dane możemy przekazywać podmiotom obsługującym Stronę Internetową pod kątem technicznym. W takim przypadku zobowiązujemy się wybrać tylko takie podmioty, które gwarantują odpowiednie poziomy bezpieczeństwa danych osobowych oraz zawarcie niezbędnych umów wymaganych prawem. 


Organy i instytucje państwowe

Możemy być zobligowani prawnie do udostępnienia Twoich danych organom i instytucjom państwowym. 


Sprzedawca w sklepie internetowym


W momencie utworzenia konta na niniejszej Stronie Internetowej, Twoje dane są udostępniane Sprzedawcy prowadzącemu sklep poprzez niniejszą Stronę Internetową. Sprzedawca jest odrębnym administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe, kliknij tutaj


Twoje prawa


Jako osoba, której dane dotyczą, masz:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wskazanych praw, prosimy o wysłanie listu na adres Administratora Strony lub wiadomości elektronicznej na adres: operatorstrony@gmail.com.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Zmiany niniejszej Polityki Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona dnia 05.02.2023 r. Zastrzegamy możliwość jej zmiany w przyszłości bez konsultacji z użytkownikami niniejszej Strony Internetowej.