Materiały używane w konserwacji malarstwa ścienego do podklejania odspojeń i usuwania ubytków.

Zaprawy i spoiwa 

Zaprawa do iniekcji na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z dodatkiem odpowiednio dobranych wypełniaczy i modyfikatorów

Zaprawa na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z wypełniaczem i modyfikatorami właściwości reologicznych, o niskim ciężarze.

Zaprawa na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z wypełniaczem i modyfikatorami właściwości reologicznych Do konsolidacji

Zaprawa na bazie wapna dołowanego, wypełniacza (0,0-0,3 mm) i odpowiednio dobranej żywicy. Jest to zaprawa gruba, gotowa do użycia.