Materiały używane w konserwacji malarstwa ścienego do podklejania odspojeń i usuwania ubytków.

Zaprawy i spoiwa 

Zaprawa na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z wypełniaczem i modyfikatorami właściwości reologicznych, o niskim ciężarze.

Zaprawa na bazie wapna naturalnego, niezawierającego soli rozpuszczalnych, z wypełniaczem i modyfikatorami właściwości reologicznych Do konsolidacji

Maltamix TMZaprawa na bazie wapna dołowanego, mączki marmurowej,