Silikony to syntetyczne polimery krzemoorganiczne produkowane w formie olejów, żywic lub elastomerów. Struktura silikonów, gdzie wszystkie atomy krzemu połączone są z grupami alkilowymi lub arylowymi decyduje o ich większej odporności chemicznej i termicznej niż to ma miejsce w siloksanach. 

Silikony formierskie 

Zastosowanie w konserwacji i renowacji zabytków

Silikony formierskie to stosowany już od dziesięcioleci materiał doskonale nadający się do wykonywania form stosowanych w różnych dziedzinach produkcji przemysłowej i twórczości artystycznej. Ich elastyczność, wytrzymałość, plastyczność sprawiają, że są świetnym materiałem stosowanym w konserwacji i renowacji zabytków oraz sztuce. Pozwalają na wykonywanie form pomników, artefaktów, skamieniałości archeologicznych, stiuków dekoracyjnych, sztukaterii, ceramiki, ozdób, inkluzji, odlewów gipsowych i wszelkich rodzajów artystycznego odlewnictwa. Uniwersalność silikonów formierskich pozwala na prace zarówno na monumencie, jak i na detalu.

Zalety silikonów formierskich

Struktura silikonów pozwala na wykonywanie form z dużą dokładnością. Zalety silikonów formierskich, to przede wszystkim bardzo wierne odwzorowywanie detali, trwałość, wytrzymałość (odporność na rozdarcie i wydłużenie), doskonale właściwości samorozdzielające, mały skurcz. Silikony są bardzo proste w użyciu.

Katalizatory

Oprócz silikonu do wykonania formy potrzebny jest katalizator. Stosowany w konserwacji silikon MM 922 i MM 928 po połączeniu z odpowiednik katalizatorem odznacza się wysoką wytrzymałością na rozrywanie, zachowuje dobrą stabilność wymiarową, posiada odporność chemiczną na żywice. Łatwo się odgazowuje i rozformatowuje. Podczas utwardzania, do którego wystarcza temperatura pokojowa, nie zachodzi Inhibicja.

Trixotropy

Jeśli forma jest wykonywana na elementach wertykalnych, należy zastosować środek trixotropujący. Powoduje on zagęszczenie kompozycji. Do silikonów MM 922, 928 można zastosować MM Tiksotrop TA2. Skutecznie zapobiegnie on spływaniu masy z elementów pionowych.