Silikony to syntetyczne polimery krzemoorganiczne produkowane w formie olejów, żywic lub elastomerów. Struktura silikonów, gdzie wszystkie atomy krzemu połączone są z grupami alkilowymi lub arylowymi decyduje o ich większej odporności chemicznej i termicznej niż to ma miejsce w siloksanach. 

Silikony formierskie