Klej to wielkocząsteczkowa substancja chemiczna o właściwościach umożliwiających trwałe zespolenie dwóch powierzchni w wyniku działania adhezji (sił przyczepności do powierzchni materiałów) oraz kohezji (sił spójności wewnętrznych w spoinie). Kleje produkowane są na bazie składników naturalnych lub syntetycznych.

Kleje 

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze zmielonych skór króliczych, rozpuszczalny w wodzie,o doskonałej adhezji. Roztwory kleju króliczego mogą być

Klej białkowy otrzymywany ze zmielonych skór zwierzęcych

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze skór i resztek ryb. Pęcznieje w wodzie, lecz się nie rozpuszcza, posiada dużą odporność na wilgotność

Klej białkowy otrzymywany ze zmielonych skór zwierzęcych

Klej białkowy otrzymywany ze zmielonych skór zwierzęcych

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze zmielonych skór króliczych, rozpuszczalny w wodzie,o doskonałej adhezji. Roztwory kleju króliczego mogą być

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze skór i resztek ryb. Pęcznieje w wodzie, lecz się nie rozpuszcza, posiada dużą odporność na wilgotność

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze zmielonych skór króliczych, rozpuszczalny w wodzie,o doskonałej adhezji. Roztwory kleju króliczego mogą być

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany ze skór i resztek ryb. Pęcznieje w wodzie, lecz się nie rozpuszcza, posiada dużą odporność na wilgotność

Klej o charakterze białkowym, otrzymywany z resztek ryb. Posiada dużą odporność na wilgotność