Urządzenia konserwatorskie 

Reskolux® II UV 365, innowacyjny przyrząd testowo-analityczny do kontroli fluorescencyjnych obiektów i materiałów poddawanych konserwacji i renowacji.